I Vy můžete být Koordinátor:

Koordinátor je zaregistrovaný člen firmy Dedra, který registruje nové členy a následně se o ně stará (poradí, pomůže, informuje o novinkách) a získává provize z prodeje.

  • Jak se stanu koordinátorem?

Nemusíte nikde žádat, koordinátorem se stanete po registraci a získáním svého zákaznického čísla. A při první registraci nováčka, kterému firmu Dedra doporučíte   a uvedením Vašeho čísla jako koordinátora.

  • Jak provedu registraci nováčka?

Můžete osobně, nebo také zákazník se může zaregistrovat sám .Stačí, aby zákazník uvedl Vás jako svého koordinátora a také vaše číslo koordinátora.

  • Co získám za koordinaci?

Získáte provize dle tabulky.

Provize z drogerie DEDRA:

 

 

 

 

 

 

  • Jak provize vyčerpám?

 Nemám živnostenský list
Vaše provize a odměny Vám budou vypláceny  formou slevy na zboží v následujícím měsíci

  • provize musíte vyčerpat do 30 dnů od vzniku nároku, jinak Váš nárok na ně automaticky zaniká

 

 

 Mám živnostenský list
Vaše provize a odměny Vám budou vypláceny převodem na Váš bankovní účet

  • zašlete kopii ŽL poštou nebo e-mailem

  • jste-li plátci DPH, zašlete kopii osvědčení o plátcovství DPH

  • neobdrží-li Dedra kopii Vašeho ŽL či osvědčení o plátcovství DPH, nemůže Vám vyplácet Vaše provize a odměny na Váš bankovní účet. Budou Vám však vypláceny formou slevy na zboží při další objednávce.

  • vyplácení provizí a odměn bude prováděno každý měsíc  po měsíční uzávěrce, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce